Connecting...

Back to results list

Üretim & Bakım Müdürü

Location: Turkiye Salary: , Salary Negotiable
Sector: HR Job Type: Permanent
Shift Type: N/A Applications: 7
Posted: about 1 month ago Reference: X3-404589

REED Türkiye olarak Üretim sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için, aşağıdaki niteliklere sahip "Üretim ve Bakım Müdürü"arıyoruz.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun
Minimum 10 yıl iş deneyimine sahip
Üretim ve Bakım süreçlerine hakim
Çok iyi derece ingilizce dilbilgisine hakim
Ekip yönetiminde başarılı, iletişimi ve sosyal yönü kuvvetli

İş Tanımı

Ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve zamanda, Satış Bölümleri ile kararlaştırılan maliyet parametreleri dahilinde Fabrika Müdürü ile koordineli olarak üretim kolunu yönetmekten ve denetlemekten sorumludur.
Şirketin hedef ve politikalarına ulaşabilmesi için kısa-orta-uzun üretim hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarında tüm gerekli bilgilerin ve raporların hazırlanmasını sağlamakla sorumludur.
Üretim için gerekli olan her türlü kaynağın temin edilmesini ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Belirlenen maliyet ve üretim kalitesi standartları çerçevesinde belirlenen terminde üretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamakla sorumludur.
Gelecekteki üretim ihtiyaçlarının uygun maliyet sınırları dahilinde karşılanmasını sağlamak için oluşturulan harcama planlarının uygulanmasından sorumludur.
Üretim Bölümlerinin faaliyetlerini genel olarak takip eder, haftalık bilançoları ve raporları inceler, değerlendirir, masrafları kontrol eder ve Fabrika Müdürünü bilgilendir.
Bölümlerden gelen ürünlerde bulunan hataların analizi için hata istatistikleri tutulmasını sağlar. Hatalar ve çözüm önerileri konusunda Üretim Mühendisleri ve Arge bölümü ile fikir alışverişinde bulunur.
Sektörde ve pazarda gerçekleşen teknolojik gelişmeleri izler ve Arge Müdürü ile birlikte teknolojik iyileşmelere yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
Kendisine bağlı olan üretim bölümlerinin denetlenmesi ve bölümler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.
Müşteri taleplerini Fabrika Müdürü ile değerlendirerek karar verir.
Makine ihtiyaçlarını belirler. Tesis ve makineler ile ilgili piyasa araştırması yaparak üst yönetime raporlamakla sorumludur.
Bakım Onarım faaliyetlerinin denetlenmesinden sorumludur
Üretim bölümünde bulunan tüm makine ve cihazların periyodik ve arızi bakımlarının yaptırılmasından sorumludur.
Bölümü ile ilgili personel ihtiyaçlarını tespit eder ve İnsan Kaynakları Bölümü ile koordineli olarak işe alım yapar
Bölümde çalışan personellerinin performansını izlemek ve değerlendirmekle; gerekli durumlarda performansı arttırıcı çalışmalar yapmakla sorumludur.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasını ve astlarının iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlamakla sorumludur.

Similar jobs